Bod č.17.:

VÝST/1 - Podání námětu na změnu Územního plánu města Plzně

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Příloha č.1 (příloha č.1) (*)
Příloha č.2 (příloha č.2)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

15. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 25.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX