Bod č.18.:

ST1/7 - Dohoda o spolupráci mezi MO Plzeň 1 a ZČU v Plzni

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

22. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 18.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX