Bod č.25.:

MSU1/9 - Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2013 č. 31

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:315 rok:2013

22. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 18.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX