Bod č.105a.:

OKŘ/1 - Informace o povodni v červnu 2013

(předkladatel:Ing. Liška)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX