Bod č.26.:

MSU1/10 - Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2013 č. 32

(předkladatel:p. Uhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:316 rok:2013

22. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 18.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX