Bod č.14b.:

NámZ/3 - Výstavba dalších kapacit MŠ na území města Plzně

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Usnesení RMP č. 191/2013)
Příloha č.2 (Důvodová zpráva k usn. RMP č. 191/2013)
Příloha č.3 (Usnesení ZMO Plzeň 8 č. 12/2013)
Příloha č.4 (Aktualizovaný jmenovitý seznam stavebních investic OI MMP)
Příloha č.5 (Dopis IKO stavby, s.r.o.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:363 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX