Bod č.5a.:

PRIM/5 - Poskytnutí finančního daru městu Terezín (IČ: 00264474) na odstranění škod způsobených povodněmi v roce 2013

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:278 rok:2013

34. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 20.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX