Bod č.17a.:

Rad/1 - Obnovy místních komunikací v Radobyčicích

(předkladatel:Ing. Baloun)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.11 (zápis z informativní porady dne 3.6.2013)
Příloha č.12 (presenční listina z informativní porady 3. 6. 2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

15. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 25.6.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX