Bod č.6.:

ÚKEP/1 - Předložení závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky za rok 2012 Zastupitelstvu města Plzně

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha (Závěrečný účet DSO Povodí Berounky za rok 2012)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:370 rok:2013

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX