Bod č.1.:

ST1/1 - Zahájení, program jednání

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Pozvánka a program jednání)
Příloha (Žádost o svolání zasedání zastupitelstva) - dokument je neveřejný
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 12.8.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX