Bod č.3.:

RMO1/1 - Vyřízení písemných interpelací členů Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:RMO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Vyřízení písemných interpelací)
Důvodová zpráva (Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 214-2013)
Příloha č.1 (Dotaz - Ing. Březina)
Příloha č.1 (Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 122-2013)
Příloha č.1 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.1 (Vyjádření MMP - OŽP)
Příloha č.1 (Protokol o výsledku kontroly - TOTEM-RDC) - dokument je neveřejný
Příloha č.1 (Odpovědi - Ing. Březina)
Příloha č.1 (Dopis - Ing. Březina) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (Dotaz - Ing. Denk)
Příloha č.2 (Odpovědi - Ing. Denk)
Příloha č.2 (Dopis - Ing. Denk) - dokument je neveřejný
Příloha č.2 (Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 122-2013)
Příloha č.2 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (Vyjádření MMP - OŽP)
Příloha č.3 (Dotaz - p. Heřman)
Příloha č.3 (Výpis hlasování k bodu 15 - dotace)
Příloha č.3 (Dopis - p. Heřman) - dokument je neveřejný
Příloha č.4 (Dopis - Mgr. Jehličková) - dokument je neveřejný
Příloha č.4 (Dotaz - Mgr. Jehličková)
Příloha č.4 (Odpovědi - Mgr. Jehličková)
Příloha č.4 (Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 158-2013)
Příloha č.4 (Stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.4 (Stanovisko OŽP MMP)
Příloha č.4 (Protokol z jednání OŽP MMP)
Příloha č.5 (Dopis - p. Trnka) - dokument je neveřejný
Příloha č.5 (Dotaz - p. Trnka)
Příloha č.5 (Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 188-2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 12.8.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX