Bod č.4.:

KO1/1 - Projednání návrhu revize stanoviska MO k Vyhlášce o místech, kde mohou být provozovány loterie, sázkové nebo jiné podobné hry

(předkladatel:Mgr. Michal Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Revize vyhlášky)
Důvodová zpráva (Revize vyhlášky)
Příloha (Revize vyhlášky)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 12.8.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX