Bod č.4.:

EAP/1 - Změny vyhlášky statutárního města Plzně č.4/2012 - provozování loterie, sázkové a nebo jiné podobné hry

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Změna vyhlášky č. 4/2012 - návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Změna vyhlášky č. 4/2012 - důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Změna vyhlášky č. 4/2012 - příloha č. 1)
Příloha č.2 (Změna vyhlášky č. 4/2012 - příloha č. 2)
Příloha č.3 (Změna vyhlášky č. 4/2012 - příloha č. 3 - mapka)
Příloha č.4 (Změna vyhlášky č. 4/2012 - příloha č. 4 - přehled příjmů MO P2-Slovany)
Příloha č.5 (Změna vyhlášky č. 4/2012 - příloha č. 5 - mapka)
Příloha č.6 (Změna vyhlášky č. 4/2012 - příloha č. 6)
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:42 rok:2013

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 21.8.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX