Bod č.5.:

KT/1 - Přijetí finančního daru od podniku Plzeňská teplárenská, a.s.

(předkladatel:Mgr. Fluxa)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:43 rok:2013

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 21.8.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX