Bod č.11.:

OS/1 - Žádost o podporu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost-Podpora standardizace orgánů sociálně právní ochrany

(předkladatel:p. Neubauer)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Výzva k předložení grantových projektů)
Příloha č.2 (Návrh na využití jednotlivých aktivit)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

16. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 29.8.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX