Bod č.5.:

FO/2 - 14. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2013 - přijetí dotace z rozpočtu PK na řešení krizové situace (povodně v červnu 2013)

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (RO č. 14 - dotace na řešení krizové situace (povodně))
Důvodová zpráva (RO č. 14)
Příloha č.1 (RO č. 14)
Příloha č.2 (RO č. 14 - rozhodnutí PK)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

16. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 29.8.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX