Bod č.6.:

FO/3 - 15. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2013 - přijetí dotace určené na podporu systému nakládání s autovraky

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (RO č. 15 - přijetí dotace určené na podporu systému nakládání s autovraky)
Důvodová zpráva (RO č. 15)
Příloha č.1 (RO č. 15)
Příloha č.2 (RO č. 15 - oznámení MMP)
Příloha č.3 (RO č. 15 - usnesení RMP č. 681/2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

16. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 29.8.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX