Bod č.7.:

FO/4 - 16. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2013 - úprava rozpočtu výdajů MO 3

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (RO č. 16)
Příloha č.1 (RO č. 16)
Příloha č.2 (Ro č. 16 - žádost o provedení rozp. opatření)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

16. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 29.8.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX