Bod č.93.:

ORG/4 - Dopis mž. Pavlíčkových - návrh na udělení výjimky ve věci čipování psa, návrh na změnu vyhlášky

(předkladatel:Ing. Karhan)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha č.1 (Návrh odpovědi )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX