Bod č.8.:

OMAJ/1 - Rozšíření plánu investic na r. 2013

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (návrh usnesení)
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Příloha č.1 (příloha-tabulka plán investic)
Příloha č.2 (příloha-snímky s popisem)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

16. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 29.8.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX