Bod č.9.:

OMAJ/2 - Příprava žádosti o podporu z OPŽP a zařazení investiční akce na projekt „Zateplení 61. MŠ Plzeň, Nade Mží 3“

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Příloha č.1 (příloha-oblast podpory)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

16. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 29.8.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX