Bod č.10.:

OMAJ/3 - Příprava žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí na projekty „Zateplení mateřských škol“

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (důvodová zpráva)
Příloha č.1 (příloha-oblast podpory)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

16. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 29.8.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX