Bod č.3a.:

TAJ/1 - Zánik mandátu člena ZMO Plzeň 2 - Slovany a stanovení náhradníka za člena Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

(předkladatel:Ing. Aschenbrenner)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Rezignace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:41 rok:2013

4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2, 21.8.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX