Bod č.10.:

MSU1/2 - Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 6. 2013

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1
Příloha č.2
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:326 rok:2013

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 3.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX