Bod č.11.:

MSU1/3 - Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2013 č. 34 -44

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Příloha č.1
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:327 rok:2013

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 3.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX