Bod č.3.:

ST/2 - Stanovisko k revizi vyhlášky MP o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány loterie,sázkové anebo jiné podobné hry

(předkladatel:p. Strobach)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost MMP a navrhovaná změna vyhlášky města č. 11/2013)
Příloha č.2 (Seznam míst, kde jsou provozovány sázkové hry)
Příloha č.3 (vyhláška města Plzně č. 11/2012)
Příloha č.4 (žádosti o zařazení budov do přílohy č. 1 vyhlášky města č. 11/2012) - dokument je neveřejný
Příloha č.5 (Příjmy rozpočtu MO Plzeň 3 z povolených VHP a JTHZ na území MO Plzeň 3)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

16. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3, 29.8.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX