Bod č.3.:

KO1/1 - Kontrola plnění usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

(předkladatel:Mgr. Michal Vozobule)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Plnění usnesení)
Důvodová zpráva (Plnění usnesení)
Příloha (Usnesení ZMO Plzeň 1 - 18.6.2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:319 rok:2013

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 3.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX