Bod č.19.:

ST1/9 - Informativní zprávy

(předkladatel:Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Informativní zprávy)
Příloha č.1 (1) dopis p. Vladaře)
Příloha č.2 (2) dopis DD Kašperské Hory)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:334 rok:2013

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 3.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX