Bod č.81.:

KŽP/3 - Žádost 91. MŠ Plzeň o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „VII. etapa – Oáza klidu a setkávání“

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX