Bod č.82.:

KŽP/4 - Žádost Sdružení přátel ZOO a BZ MP IRIS o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Za environmentální výchovou do ZOO města Plzně“

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3
Příloha č.4
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX