Bod č.97.:

KŽP/6 - Průběžné žádosti o dotace z Fondu životního prostředí města Plzně za I. pololetí roku 2013

(předkladatel:pí Maroušková)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX