Bod č.14.:

MSU1/4 - Návrh na poskytnutí věcného daru Krajskému ředitelství policie PK pro služebny obvodních oddělení

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Dopis ve věci poskytnutí věcného daru )
Příloha č.2 (Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 247 ze dne 20.8.2013)
Příloha č.3 (Návro rozpočtového opatření č. 33)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 3.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX