Bod č.17.:

ST1/7 - Návrh na zrušení usnesení ZMO Plzeň 1 č. 247-2012, vyjmutí městského majetku z trvalé správy MO Plzeň 1

(předkladatel:Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (Návrh usnesení)
Důvodová zpráva (Důvodová zpráva)
Příloha č.1 (Usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 1 č. 247 ze dne 11.12.2012)
Příloha č.2 (Usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 1 č. 293 ze dne 16.4.2013)
Příloha č.3 (Mapa)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení číslo:332 rok:2013

24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 3.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX