Bod č.59.:

PROP/18 - Prodej nemovitostí na adrese Nerudova 27, Koperníkova 15 z majetku města - snížení ceny po neúspěšné městské soutěži

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (žádost o koupi nemovitosti Nerudova 27)
Příloha č.2 (stanoviska TÚ MMP)
Příloha č.3 (stanoviska RMO Plzeň 3)
Příloha č.4 (Popisy nemovitostí)
Příloha č.5 (usnesení RMP a ZMP k prodeji domů)
Příloha č.6 (zápis z KNM 6. 6. 2013)
Příloha č.7 (fotodokumentace )
Příloha č.8 (územní plány)
Příloha č.9 (letecké snímky)
Příloha č.10 (orientační mapy)
Příloha č.11 (katastrální mapy)
Příloha č.12 (usnesení RMP č. 691 ze dne 27. 6. 2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX