Bod č.5.:

PRIM/4 - Vyjmutí obecně prospěšné společnosti Plzeň 2015 z působnosti směrnice QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva (*)
Předloženo na stůl č.1 (Nový krycí list)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:369 rok:2013

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX