Bod č.61.:

EVID/1 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc.č. 2756 k.ú. Bolevec

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko MO Plzeň 1)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV)
Příloha č.4 (zápis z jednání KNM RMP ze dne 6.6.2013)
Příloha č.5 (usnesení RMP č.696)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (modrá mapa se zákresem transakce)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX