Bod č.56.:

PROP/15 - Ponechání pozemků p.č. 419/1 a p.č. 842/1, oba v k.ú. Doudlevce ve vlastnictví města.

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (stanovisko ORP MMP)
Příloha č.3 (stanovisko OŽP MMP)
Příloha č.4 (stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik)
Příloha č.5 (usn. RMO Plzeň 3 )
Příloha č.6 (zápis z KNM RMP) (*)
Příloha č.7 (sdělení žadatele ze dne 29.5.2013)
Příloha č.8 (historie)
Příloha č.9 (fotodokumentace)
Příloha č.10 (územní plán)
Příloha č.11 (letecký snímek)
Příloha č.12 (orientační mapa)
Příloha č.13 (majetek města)
Příloha č.14 (usnesení RMP č. 687/2013)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX