Bod č.35.:

ŘÚSO/1 - Přijetí účelových dotací od Plzeňského kraje pro Divadlo Alfa, p.o. a Divadlo Josefa Kajetána Tyla, p.o.

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva Alfa, p.o.)
Příloha č.2 (Smlouva DJKT, p.o.)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:402 rok:2013

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX