Bod č.23.:

FIN/2 - Přijetí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na opravu CAS pro MO Plzeň 3

(předkladatel:nám. Zrzavecký)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Smlouva o poskytnutí účelové dotace) (*)
Příloha č.2 (Program podpory)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:390 rok:2013

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX