Bod č.77.:

OŠMT/1 - Rozpočtové opatření - snížení kapitálových výdajů OŠMT MMP a současně zvýšení provozního příspěvku 2. ZŠ Plzeň

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX