Bod č.36.:

ŘÚSO/2 - Návrh řešení vzniku organizace cestovního ruchu v souladu s Koncepcí rozvoje cestovního ruchu v Plzni na období 2014 - 2018

(předkladatel:nám. Herinková)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva (*)
Příloha č.1 (Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Plzni na období 2014-2018)
Příloha č.2 (Zápis z Komise pro prezentaci města a cestovní ruch)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:403 rok:2013

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX