Bod č.62.:

EVID/2 - Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc. č. 110/4 k.ú. Lobzy

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení (*)
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (stanovisko TÚ MMP)
Příloha č.2 (stanovisko SVSMP)
Příloha č.3 (stanovisko PRÁV MMP)
Příloha č.4 (stanovisko MO 4)
Příloha č.5 (zápis KNM RMP ze dne 6.6.2013)
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (modrá mapa se zákresem transakce)
Příloha č.10 (geometrický plán)
Příloha č.11 (usnesení RMP č.826)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX