Bod č.54.:

PROP+KŘTÚ/13 - Změna smluvních ujednání ve SoBSK a Dohodě uzavřených za účelem zástavby lokality Obytná zóna Plzeň - Valcha

(předkladatel:radní Matoušová, nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (žádost)
Příloha č.2 (zápisy z jednání)
Příloha č.3 (usn. RMP dle bodu 8. DZ)
Příloha č.4 (usn. ZMP dle bodu 8. DZ)
Příloha č.5 (zápisy KNM )
Příloha č.6 (fotodokumentace)
Příloha č.7 (územní plán)
Příloha č.8 (letecký snímek)
Příloha č.9 (orientační mapa)
Příloha č.10 (majetek města)
Příloha č.11 (navržená změna textu SoBSK)
Příloha č.12 (navržená změna textu "Dohody")
Příloha č.13 (usn. RMP č. 688/13)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX