Bod č.28.:

OI/1 - Odůvodnění veřejné zakázky - Úslavský kanalizační sběrač - 2. etapa

(předkladatel:nám. Rund)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Odůvodnění veřejné zakázky)
Příloha č.2 (Situace stavby)
Příloha č.4 (VZVZ)
Příloha č.31 (Usnesení RMP dle DZ)
Příloha č.32 (Usnesení ZMP dle DZ)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:395 rok:2013

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX