Bod č.90.:

OI+ŘEÚ/2 - IZ o stavu a čerpání rozpočtu kapitálových výdajů OI MMP k 30.6.2013

(předkladatel:Ing. Kaucký)

Seznam podkladových materiálů

Informativní zpráva
Příloha
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX