Bod č.7.:

ÚKEP/2 - Změna IPRM "Plzeň - EHMK 2015" - zařazení 6 náhradních projektů

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:371 rok:2013

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX