Bod č.8.:

ÚKEP/3 - Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad na realizaci projektu „GREENWAYS Plzeň“

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Dodatek č.1 ke smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:372 rok:2013

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX