Bod č.9.:

ÚKEP/4 - Schválení Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad na realizaci projektu „Cesta pro pěší - Litice“

(předkladatel:p. primátor)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Návrh smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP JZ)
Příloha č.2 (Kopie předávacího protokolu příloh nutných k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JZ)
Protokol o hlasování
Usnesení číslo:373 rok:2013

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX