Bod č.58.:

PROP/17 - Zrušení usnesení ZMP č. 145 ze dne 21. 3. 2013 ve věci prodeje pozemku p.č. 2200/2, k.ú. Doubravka

(předkladatel:radní Matoušová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Odstoupení od koupě)
Příloha č.2 (Usnesení RMP č. 214/2013) (*)
Příloha č.3 (Usnesení ZMP č. 145/2013)
Příloha č.4 (Fotodokumentace)
Příloha č.5 (Mapa - územní plán)
Příloha č.6 (Mapa - letecký snímek)
Příloha č.7 (Mapa - orientační turistická mapa)
Příloha č.8 (Mapa - majetek města se zákresem)
Příloha č.9 (Usnesení RMP )
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX