Bod č.78.:

OŠMT/2 - Poskytnutí neinvestičních dotací na podporu výchovy, vzdělávání a mimoškolních aktivit dětí a mládeže

(předkladatel:radní Rottová)

Seznam podkladových materiálů

Návrh usnesení
Důvodová zpráva
Příloha č.1 (Příloha č. 1 - žádost o poskytnutí finanční dotace )
Příloha č.2 (Příloha č. 2 - přehled přijatých žádostí o dotaci)
Příloha č.3 (Příloha č. 3 - zápis z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání RMP ze dne 4. 6. 2013)
Příloha č.4 (Příloha č. 4 - důvodové zprávy)
Protokol o hlasování: není uložen
Usnesení: není zpracováno

35. zasedání Zastupitelstva města Plzně, 5.9.2013

(*) - dokument byl anonymizován osobní údaje byly nahrazeny XXXX